Serving the Children of the World

Wat is Kiwanis

Een internationale associatie van serviceclubs.
Clubs van mensen die:

 • door het zelf opzetten en uitvoeren van activiteiten
 • geld bijeenbrengen
 • en dat geld besteden aan goede doelen.

Die clubs zijn:

 • autonoom in hun handelen
 • maar gebonden aan enkele regels en verplichtingen van het overkoepelende Kiwanis International
 • homogeen(enkel mannen resp. vrouwen) of gemengd
 • hebben leden uit alle lagen van de bevolking
 • met een voorkeur voor een zo groot mogelijke beroepsdiversiteit.

Hoe is Kiwanis ontstaan

Het is een initiatief van twee Amerikanen die mensen met uiteenlopende beroepen wilden samenbrengen in een vriendenkring. Om elkaar wederzijds te steunen en te helpen. Op 21 januari 1915 werd deze eerste club opgericht in Detroit, Michigan. Een jaar later ging Kiwanis internationaal met de oprichting van de eerste Canadese club.
Pas in 1961 werd een eerste club buiten Amerika en Canada opgericht: Kiwanis Club Wien – Europa 1.

Waar komt de naam Kiwanis vandaan

Een uitdrukking in de taal van Orchipew Indianen, in de buurt van Detroit. Eerst vertaald als “Wij drijven handel”, nadien als “Wij maken plezier – wij maken lawaai”

Wie is Kiwaniër

Zakenlieden, industriëlen, beoefenaars van vrije beroepen en mensen met een belangrijke of leidinggevende functie in het bedrijfsleven of bij de overheid met de behoefte om zich in hun vrije tijd maatschappelijk in te zetten.

De Gulden Kiwanis Regel

Behandel een ander zoals je zelf door hem behandeld wilt worden

Kiwanis Dienstbetoon

Externe dienst aan de gemeenschap:

 • plaatselijke humanitaire acties
 • waar overheid of grote hulporganisaties traag zijn (of niet reageren)
 • via snelle, on-bureaucratische en individuele hulp
 • of via projecten van algemeen belang.
 • ook culturele activiteiten kunnen.

Interne dienst aan de gemeenschap:

 • opbouw van een duurzame en gastvrije vriendenkring
 • met betrokkenheid van de eigen gezinsleden
 • het onderling verlenen van professionele hulp, evenals materiële en morele bijstand
 • een forum zijn voor onderling overleg en discussie.

Comments are closed.